سخنرانان

کوشار احمد
کوشار احمد مدیر عامل، جومینا مارکت

وب سایت: http://joomshaper.com

ایمیل: install@joomshaper.com

مجموع: 13 جلسه(ها)

باکی روبرتی
باکی روبرتی مدیر عامل، آزمایشگاه خلاق طراحی

وب سایت: http://joomshaper.com

ایمیل: install@joomshaper.com

مجموع: 9 جلسه(ها)

دورست فطرستون
دورست فطرستون مدیر عامل، آزمایشگاه خلاق طراحی

وب سایت: http://www.example.com

ایمیل: install@joomshaper.com

مجموع: 1 جلسه(ها)

روحان لو رییزیک
روحان لو رییزیک مدیر عامل، مثال راه حل

وب سایت: http://www.example.com

ایمیل: install@joomshaper.com

مجموع: 1 جلسه(ها)

سیدل برتاکس
سیدل برتاکس مدیر عامل، مثال راه حل
برادفورد استیو
برادفورد استیو مدیر عامل، مثال راه حل

رویداد های آینده

هیچ موردی یافت نشد