دوره ها

معماری وب رایگان

معماری وب

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

رایگان . 4 درس(ها) . 0 ضمیمه(ها)

توسعه قالب جوملا

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

250,000 ریال . 3 درس(ها) . 0 ضمیمه(ها)
توسعه وب رایگان

توسعه وب

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

رایگان . 3 درس(ها) . 0 ضمیمه(ها)

برنامه نویسی اپلیکیشن

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

300,000 ریال . 3 درس(ها) . 0 ضمیمه(ها)

استاتیک و داینامیک

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

30,000 ریال . 3 درس(ها) . 0 ضمیمه(ها)

این محصول چقدر سبز است؟

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

350,000 ریال . 3 درس(ها) . 0 ضمیمه(ها)