هدر شفاف | مدکوییز

جستجوی دوره های خود

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

موضوعات و دوره های محبوب

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

شروع دوره جدید ما، مهر 97

جومینا مارکت وابسته به گروه جومینا مرکز افزونه های کمیاب وب می باشد.

موضوعات و دوره های محبوب

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

این محصول چقدر سبز است؟رایگان

معماری وب

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

رایگان . 4 درس . 0 پیوست

توسعه قالب جوملا

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

250,000 ریال . 3 درس . 0 پیوست
این محصول چقدر سبز است؟رایگان

توسعه وب

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

رایگان . 3 درس . 0 پیوست

برنامه نویسی اپلیکیشن

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

300,000 ریال . 3 درس . 0 پیوست

استاتیک و داینامیک

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

30,000 ریال . 3 درس . 0 پیوست

این محصول چقدر سبز است؟

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

350,000 ریال . 3 درس . 0 پیوست
0
مجموع دوره ها
0
مجموع اعضا
0
آموزش های رایگان
0
بهترین معلم

دوره های رایگان ما را امتحان کنید

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

انتقال تصاویررایگان

معماری وب

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

رایگان . 4 درس . 0 پیوست
انتقال تصاویررایگان

توسعه وب

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

رایگان . 3 درس . 0 پیوست
انتقال تصاویررایگان

انتقال تصاویر

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند.

رایگان . 2 درس . 0 پیوست